Hírek, események


Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen a személyi jövedelemadója 1%-áról.

Kérjük, szja-1%-nak felajánlásával támogassa Ön is a Tiszanánai Sütő András Iskolai Alapítvány munkáját!

Adószámunk: 18753992-1-10

Adóbevallásánál szíveskedjen az SZJA beadványában lévő nyomtatványra alapítványunk adószámát beírni!


Iskolai beiratkozás


A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,
  • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A gyermekek felvételéről beadott kérelmek alapján az iskolák 2020. április 25-27. között döntenek, és erről írásban értesítik a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, valamint a tanuló felvételét bejelentik a köznevelés információs rendszerébe.

 1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola,
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel, az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) határozatában rendelkezik a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, általános iskolai beiratkozásról


Közlemény

Köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat értelmében:

• Az új munkarend értelmében 2020. március 16. naptól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében ettől a naptól kezdve a szülők igényei alapján – indokolt esetben az Nkt. hatálya alá tartozó iskolák esetében – a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A szülők az igényüket vagy az iskolában személyesen, vagy telefonon jelenthetik be 06-30-783-8593, 06-30-166-0691 telefonszámon.

• Az Egri Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó intézményben tanuló gyermek által kért felügyeletet abban az intézményben szükséges megoldani, amelyben a felügyeletet kérő tanuló a tanulmányait végzi.

• Az Önkormányzat konyhája főz, minden tanuló, aki eddig kapott ebédet, ezután is fog.

• 2020. március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ennek kidolgozása folyamatban van, kérjük a szülők türelmét.

M. Szűcs István
intézményvezető
Tiszanánai Sütő András Általános Iskola
Intézményvezető: 06-30-783-8593
Intézményvezető helyettes: 06-30-166-0692
Titkárság: 06-30-166-0691
E-mail: altisk.tiszanana@gmail.com


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk tanára és szeretett kollégánk Szakali Tibor elhunyt.

2020. január 24.-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a Jászberényi Szent Imre Temetőben (5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 81).


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk tanára és szeretett kollégánk Varga Ferenc tragikus hirtelenséggel elhunyt.

2020. január 13.-án 13:00 órakor kísérjük utolsó útjára a tiszanánai Katolikus Temetőben.

Emlékét örökké a szívünkben őrizzük!


Karácsonyi Műsor

Iskolánkban már hagyomány, hogy a téli szünet előtt szép karácsonyi műsorral készülnek tanulóink társaiknak, tanáraiknak. Idén az 5. osztály, a 6. osztály és a 7.b. osztály tanulóinak ünnepi műsorát láthattuk. Ezért gyűltünk össze az idén is iskolánkban az előadói teremben december 20.-a délelőttjén.

A karácsonyt megelőző advent minden gyermek számára a várakozás, készülődés időszaka, ilyenkor ez az időszak a kicsiknek mindig programokkal teli. Az idén is csillogó szemekkel díszítették karácsonyfánkat, készítettek téli képeket, ajándékokat.

JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES ÜNNEPEKET MINDENKINEK!


OKTÓBER 6. – Az aradi vértanúk napja


Sütő András Nap!

Iskolánk névadója halálának 13. évfordulója alkalmából emlékeztünk meg a 5. és 6. osztályos tanulóink műsorával.

A megemlékezés során átadásra került az évfordulóra készült emléktábla is melyet M. Szűcs István és Orbán Károly leplezett le.


Megkezdődött a 2019/20-as tanév iskolánkban

Az ünnepélyes tanévnyitót 2019. szeptember 2-án tartottuk meg. Ezt a tanévet is sok elsős kisdiákkal kezdtük, akik nagy izgalommal fogadták az iskolai tanévnyitót.

Igazgató Úr a hagyományos tanévnyitó ünnepséget iskolánkban az első osztályba lépő kisgyermekek köszöntésével kezdte. Az első osztályba lépő kisgyermekek ünnepélyes eskütételét követően Igazgató Úr beszámolt az iskolát érintő változásokról és tájékoztatta a szülőket az iskolakezdéssel járó kötelezettségekről is.

Tiszanána Polgármestere köszöntőjével üdvözölte a diákokat, majd az iskolakezdésre versmondással és műsorral készülő tanulóink műsorával folytatódott a tanévnyitó.

Jó tanulást és tanítást mindenkinek!


Kedves Szülők!

A Sütő András Általános Iskola 2019. augusztus 29-én és 30-án 8 órától 12 óráig TANÉV ELEJI ADATEGYEZTETÉST tart.

Kérjük hozzák magukkal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát. Ekkor kerül sor a nyilatkozatok aláírására is.

Akik a fent említett napokon nem jelennek meg, azoknak nem tudjuk biztosítani hétfőn a tankönyvek kiosztását.


Kedves Szülők!   Kedves Gyerekek!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében 2019/20-as tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az ingyenes tanszercsomagok 2019. 08. 29-én és 30-án 8 órától 12 óráig átvehetőek a Sütő András Általános Iskolában. A tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és halmozottan hátrányos helyzetről szóló ÉRVÉNYES határozat szükséges, kérjük, mindenképpen hozza magával.

Egyszeri lehetőségről van szó, ezért aki 2019.08.29-én és 2019.08.30-án nem veszi át a tanszercsomagot, elesik ettől a lehetőségtől!!!


TANÉVNYITÓ 2019/2020

Tanévnyitó ünnepségünket az első tanítási napon, 2019. szeptember 02-án (hétfőn) 08:00 órakor tartjuk.

Tankönyvkiosztásra a tanévnyitó ünnepség után kerül sor az osztályfőnökök közreműködésével.


Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2019/20-as tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges.

 A csomagok kiosztása tervek szerint a 2019/2020-as tanév kezdése előtt, de legkésőbb a tanév első napján megtörténik, a kiosztás helyéről és pontos idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk!

Kérdéseivel, kérjük, forduljanak intézményünkhöz.


BALLAGÁS 2019

A 2019-es év május vége és június eleje a búcsúzások időszaka volt iskolánkban.

A végzős évfolyam utolsó tanulással töltött napjait a búcsúzások követték tanáraiktól, iskolánk dolgozóitól és a diáktársaktól, majd a hét csúcspontja, a Ballagás következett.

Az eseményekről készült képeket itt nézhetik meg:

Suli TV ballagási felvétele:


TANÉVZÁRÓ 2018/2019

Kedves gyerekek eljött a számadás ideje, lezárult egy tanév.

A bizonyítványban lévő jegyek, értékelések egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérnetek a 2018/2019-es tanévben.
Bizony elmondhatjuk, hogy sokat és keményen dolgoztatok az idén is, és eljött a jól megérdemelt pihenés ideje.
Eljött az ideje, hogy azok a dolgok, amelyeket tanultatok valamiképpen leülepedjenek annyira, hogy szeptemberben ismét legyen hely az új és érdekes tananyag számára.

Köszönöm minden pedagógusnak és minden pedagógiai munkát segítő dolgozónak, hogy részt vettek ebben a nehéz, de mégiscsak szép tanévben.

A gyerekeknek és a pedagógusoknak is kellemes pihenést kívánok!

Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját.

M. Szűcs István
Intézményvezető


Trianoni megemlékezés iskolánkban

A Trianonban 1920. június 4.-én aláírt békeszerződés nagy csapást mért az akkori Magyarországra. Az ország elvesztette területének több mint 2/3 –át és lakosságának felét. Az országgyűlés 2010-ben törvénybe iktatta, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja.

A törvény elfogadásával kinyilvánította „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”

Június 4-én iskolánk tanulóinak színvonalas műsorával emlékeztünk a trianoni eseményekre.

Suli TV felvétele:Iskolánk megszerezte a BOLDOG ISKOLA címet

A Boldog Óvoda és Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az iskolai oktatásban.

http://boldogiskola.hu/


Április 11-én az alsó tagozatos tanulóink szavalóversenye a tiszanánai könyvtárban került megrendezésre. A versenyen az alsó tagozatból a 2.-3.-4. osztályos tanulók vettek részt.

A verseny eredményei:

 1. helyezett: Burai Martina Katalin, 4.osztály
 2. helyezett: Varga Tünde, 4.osztály
 3. helyezett: Nagy Elizabet Anna, 2/a. osztály

Különdíjat kapott: Fátyol Bianka, 2/a. osztály, Lakatos Sándor, 3. osztály

A rendezvényre hangolódva az első osztályos lányok (Jóvári Laura, Horváth Zsuzsanna) szép dalaikat hallgathattuk meg.

Minden résztvevőnek gratulálunk!


Kötészet napja iskolánkban

” A vers mindig egy kicsit kalitkája a gondolatnak.”
Jules Renard

Ma mindenhol verset lehet hallgatni: iskolákban, utcákon, színházakban, hírportálokon, közösségi oldalakon, a rádióban és a televízióban is. Aki szereti a verseket, annak azért ünnep a mai nap, a többiek pedig talán megkedvelik.
1964 óta ünnep a mai nap, József Attila születésnapja, a Magyar Költészet Napja. Elképzelhető, hogy manapság már nem annyira divatos verseket hallgatni vagy olvasni, de vannak olyan költemények, amik hallatán az ember libabőrös lesz. Valahol itt van elrejtve a lényeg. Amikor valaminek több év – sőt, több száz év – után is ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot.

Iskolánkban hagyománnyá vált,hogy ezt a napot szavalóversennyel ünnepeljük. Évről-évre többen vagyunk, most huszonnyolcan mondunk verset.

Jó ok a Magyar Költészet Napja arra is, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és gondolkozzunk. Azokról a dolgokról, amiket már a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, világ, haza, háború. Nekünk se fog sikerülni – ebben biztos vagyok – de a versek sokat segíthetnek! Olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész életünkön keresztül. A legtöbb embernek van kedvenc verse, ami kézenfogva vezeti élete során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban.

Jó lenne, ha nem csak ezen a napon találnánk rá a gyönyörű versekre, hanem lenne időnk erre máskor is!

A szavalóverseny eredményei:

 1. helyezett: Bán Emese
 2. helyezett: Németh Evelin
 3. helyezett: Nagy Margaréta, Ferenczik Natália

A közönség díját nyerte: Bán Emese, Prím László

Zsűri különdíjat kapott: Horváth Zsanett, Nagy Alfréd

Minden résztvevőnek gratulálunk!Trembeczki Tiborné Marika Néni nyugdíjas búcsúztatója

Kellemes nyugdíjas éveket kívánunk!


Iskolánkban az 1848. március 15.-i forradalom és szabadságharcra, a 6. osztályos tanulóink színvonalas műsorával emlékeztünk.

Köszönjük a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak.


Tisztelt Szülők/Gyerekek!
Tavaszi fotózást rendeznénk az iskolában, ha elegendő (minimum 15 fő) jelentkező összegyűlik.

Időpontot utána tudunk egyeztetni!

A képek árát előre gyűjtjük ami 2900 Ft/csomag.

A fotózás árát Baglyos Éva tanító néninél lehet befizetni.


KRÉTA e-Ügyintézés lehetőségének elérése gondviselő/szülő részére

1. Tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek gondviselői/szülői a KRÉTA ellenőrzőben érik el az e-Ügyintézés modult.

Felhívom a figyelmét, hogy az e-Ügyintézés felülete csak böngészőprogramból megnyitott KRÉTA ellenőrzőből érhető el, mobil applikációból nem.

2. Tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek (pl.: beiratkozó) gondviselői/szülői a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található e-Ügyintézési felület jobb felső sarkában lévő ”Bejelentkezés”-gombra kattintva érhetik el a modult.

Az ” Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot. A regisztráció során meg kell adni a nevet (Családnév és Keresztnév(ek)), e-mail-címet, a belépéshez választott felhasználónevet és a választott jelszavat (a jelszónak min. 6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db számjegyet 0-9 kell tartalmaznia).

3. Tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező tanulók (pl.: bizonyítványmásodlat-igényléshez) a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található e-Ügyintézési felület jobb felső sarkában lévő ”Bejelentkezés”-gombra kattintva érhetik el a modult. 

Az ” Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot. A regisztráció során meg kell adni a nevet (Családnév és Keresztnév(ek)), e-mail-címet, a belépéshez választott felhasználónevet és a választott jelszavat (a jelszónak min. 6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db számjegyet 0-9 kell tartalmaznia).


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a KRÉTA rendszerben az e-Ügyintézés felülete, így az e-ügyintézés lehetősége 2019. március 1-jével megnyílik minden köznevelési intézmény számára.

Az e-Ügyintézéssel kapcsolatos információk a KRÉTA Tudásbázisban olvashatóak az alábbi linken:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533


Farsang

Ebben az évben is megrendezésre került iskolánk farsangi rendezvénye.

A farsangi rendezvényt 2018. február 7-én 14.30 órai kezdettel az előadói teremben tartottuk meg.

A diákok jelmezes felvonulását követően az alsósok majd a felső tagozatos diákoknak szervezett disco-val zárult a rendezvény.
Karácsonyi műsor

Iskolánkban már hagyomány, hogy a téli szünet előtt szép karácsonyi műsorral készülnek tanulóink társaiknak, tanáraiknak. Ezért gyűltünk össze az idén is iskolánkban az előadói teremben december 19-e délelőttjén.

A karácsonyt megelőző advent minden gyermek számára a várakozás, készülődés időszaka, ilyenkor ez az időszak a kicsiknek mindig programokkal teli. Az idén is csillogó szemekkel díszítették karácsonyfánkat, készítettek téli képeket, ajándékokat.

JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
Megkezdődött a 2018/19-es tanév iskolánkban

Az ünnepélyes tanévnyitót 2018. szeptember 3-án tartottuk meg. Ezt a tanévet is sok elsős kisdiákkal kezdtük, akik nagy izgalommal fogadták az iskolai tanévnyitót.

Igazgató Úr a hagyományos tanévnyitó ünnepséget iskolánkban az első osztályba lépő kisgyermekek köszöntésével kezdte. Majd Igazgató helyettes Úr és a vezetőség beszámolt az iskolát érintő változásokról és tájékoztatták a szülőket az iskolakezdéssel járó kötelezettségekről is.

Jó tanulást és tanítást mindenkinek!


Hozzászólások lezárva