2017/2018 tanév

BALLAGÁS

2018. május vége és június eleje a Búcsúzások időszaka volt iskolánkban.

A végzős évfolyam utolsó tanulással töltött napjait a búcsúzások követték tanáraiktól, iskolánk dolgozóitól és a diáktársaktól, majd a hét csúcspontja, a Ballagás.

Az eseményekről készült képeket itt nézhetik meg:

Suli TV ballagási felvétele:


TANÉVZÁRÓ 2017/2018

Kedves gyerekek eljött a számadás ideje, lezárult egy tanév. A bizonyítványban lévő jegyek, értékelések egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérnetek a 2017/2018-es tanévben.

Bizony elmondhatjuk, hogy sokat és keményen dolgoztatok az idén is, és eljött a jól megérdemelt pihenés ideje.
Eljött az ideje, hogy azok a dolgok, amelyeket tanultatok valamiképpen leülepedjenek annyira, hogy szeptemberben ismét legyen hely az új és érdekes tananyag számára.

Köszönöm minden pedagógusnak és minden pedagógiai munkát segítő dolgozónak, hogy részt vettek ebben a nehéz, de mégiscsak szép tanévben.

A gyerekeknek és a pedagógusoknak is kellemes pihenést kívánok!

Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját!

M. Szűcs István
Igazgató


További információ kérhető: efop3111@gmail.com

Országos Diákfilm Fesztivál

Az Országos Diákfilm Fesztivál ”Ezüst hajó” díját sikerült tegnap elhoznunk, mely a legjobb közösségi alkotásért járt!


 Versmondó verseny iskolánkban

„A vers az, mit mondani kell” – írta Kányádi Sándor. A költészet, a rímek, a művészien csiszolt gondolatok mindannyiunkra másként hatnak. Április 11. József Attila születésének – idén 113. -évfordulója a Magyar Költészet Napja. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy ezt a napot szavalóversennyel ünnepeljük. Évről évre többen vagyunk, most 32-en mondunk verset.

Csodás dolgok a versek! A költők gondolatait, érzéseit közvetítő, gondosan rendezett szavakat, sorokat olvasva saját magára, a maga gondolataira, érzéseire bukkanhat a befogadni, érezni, néma szavakat meghallani, a szépet felismerni képes olvasó. Mindenki máshogy értelmezi őket, s sokszor talán nem is vesszük észre, milyen mélyenszántó gondolatok, küzdelmek rejtőznek a sorok között. A versnek tehát lelke van. Aki pedig képes ezt felismerni, abban önmagát meglátni, csodás kincs birtokába jut!
Köszönet érte mindenkinek, akik közreműködtek e varázslat létrejöttében, szívünkbe csempészve egy kis nyugalmat, szépséget, s megannyi versbe zárt s most elénk tárt csodát!

A sok-sok gyönyörű szavalat közül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak:

I. helyezés: Nagy Gréta 5.a
II. helyezés: Bán Emese 5.a és Hidi Bálint 5.a
III. helyezés: Csukodi Vanessza 6.b

A zsűri különdíjasa: Kállai Lotti 7.o. és Nagy Magdolna 5.a

Közönségdíjat kapott: Póka Péter Martin 6.b és Lólé András Vilmos 6.a

Emlékezzünk meg egy jeles évfordulóról is:
A magyar történelem leghíresebb és legismertebb uralkodója, mesék, mondák, legendák hőse, a bölcs és igazságos Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából Magyarország kormánya a 2018. évre Mátyás király-emlékévet hirdetett.

Mátyás király olyan alakja a magyar történelemnek, aki erőskezű uralkodása alatt megerősítette és európai középhatalommá tette Magyarországot. Felismerte, hogy csak egy erős Magyarország tudja megállítani az oszmán birodalom terjeszkedését, és ez úgy lehetséges, ha a közép-európai népek összefognak. Tisztában volt azzal is, hogy a terjeszkedés megállítása nemcsak Magyarország védelmét, hanem a keresztény civilizáció, a keresztény Európa megvédését is szolgálja. A magyarok, de számos más környező nép hagyománya is az egyik legnagyobb királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda őrzi.


Népdaléneklő verseny

2018. március 28-án második alkalommal került megrendezésre az EJROK Átányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából egy kistérségi népdaléneklő verseny.

A rendezvényen, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályos tanulók vehettek részt egy összetett versenyben, ahol korcsoportonként eltérő, két kötelező és egy szabadon választott népdallal indulhattak.

Hat intézmény mutatkozott be, közöttük iskolánk is, melyet két tanuló képviselt:

Nagy Gréta Katalin 5.a és Varga Zsolt 5.b osztályos tanulók.
A versenyen való részvételünk eredményesen zárult!

Nagy Gréta Katalin I. Helyezést ért el!

Gratulálunk diákjainknak!

A színvonalas rendezvényért, lehetőségért köszönetet mondunk a szervezőknek, és további eredményes munkát kívánunk!


Iskolánk az 1848. március 15. forradalom és szabadságharcra, a 6.b osztály színvonalas műsorával emlékezett.

Köszönjük a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak.


Szavalóverseny


Farsang 2018


Jótékonysági Farsangi Bál


Karácsonyi műsor


Iskolagyűlés

2017.11.20-án összegyűltek iskolánk tanárai és tanulói az előadói teremben.

Igazgató Úr tájékoztatta tanulóinkat a tanév eddig főbb történéseiről majd felhívta a figyelmet az iskola éltét meghatározó közelgő eseményekre.

Az igazgatói tájékoztatót a múlt heti egészséghét (2017.11.13.- 2017.11.17.) eredményhirdetése követte, amelyet Halmi Ágnes tanárnő ismertetett.

Eredmények:

1. helyezett: 5a. osztály

2. helyezett: 7. osztály

3. helyezett: 6a. osztály

Különdíjak: 1. osztály, 2. osztály


 Egészséghét iskolánkban

2017. NOVEMBER 13 – 17.

Iskolánkban rendszeresen megrendezzük november hónapban az „Élj egészségesen” mottójú programot.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges életmód szabályaira.
Természetesen mindezt igyekszünk játékos formában tenni.

Az évek tapasztalata azt mutatja, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket és reméljük sok hasznos információhoz is jutnak tanulóink.


1956-ra emlékeztünk

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából, iskolánkban 2017.10.20.-án délelőtt 11 órakor az 5.a. osztályos tanulóink ünnepi műsorával emlékeztünk meg.


Eredményhirdetések

Az elmúlt időszakban az osztályok között zajlott tisztasági verseny és papírgyűjtésben legjobb eredményeket elérő osztályok díjazására került sor iskolánkban.

A legjobban teljesítő osztályok képviselői ajándékokat vehettek át.


OKTÓBER 6. – Az aradi vértanúk napja

Történelmi visszatekintésünk:

Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a feudalizmust felszámoló és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal bíró új ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár fő szövetségesétől Oroszországtól kért segítséget és elérte a fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy éve folyó harcokban kivérzett magyar seregeket.

1849 október 6 –án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

Az említett napon Arad városában tizenhárom bátor, hősies, és megbecsült magyar hazafi kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyarország alapjait tették le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. A végsőkig küzdöttek, mert tudták: a magyar nép régen kiérdemelte már a jogot arra, hogy végre önmagát kormányozza. Harcukat törvényesnek tartották, hiszen 1848 tavaszán az osztrák császári udvar is elismerte a magyarországi reformok szükségszerűségét. Az Udvar meghátrálása azonban csak 1848 nyaráig tartott. Miután az európai uralkodók sorra, mindenütt leverték a forradalmakat, Bécs a magyarok ellen fordult. A szabadságharc kitört és sok ezer bátor magyar katona és tiszt véráldozatát követelte.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 1849 júniusában érkezett a fordulópontjához. Ferenc József császár parancsára ugyanis ekkor támadt hazánkra a segítségül hívott majdnem 200 ezres orosz haderő és a 66 ezer osztrák katonát számláló császári armada. A több mint negyed millió támadó ellen reménytelennek tűnt az ellenállás. A magyarok csupán abban bízhattak, hogy képesek lesznek annyira lelassítani az orosz-osztrák csapatok előretörését, hogy Nyugat-Európa felfigyeljen a küzdelemre. Kossuthék hittek abban, hogy ha kitartanak, akkor Anglia és Franciaország nem fogják szó nélkül hagyni az oroszok beavatkozását, és kikényszerítik az intervenció felfüggesztését. Abban bíztak, hogy az európai erőegyensúly felett őrködő nyugati országok nem engedik az Orosz Birodalom térnyerését. A magyar tábornoki kar így mindent megtett az oroszok és a Haynau vezette osztrákok feltartóztatásáért.

A túlerővel folytatott küzdelemben valódi hősök harcoltak. Aulich Lajos hadügyminiszter és Görgey Artúr főparancsnok vezetése alatt Dessewfy Arisztid lovascsapataival Felső-Magyarországon hátráltatta az oroszok előretörését, Nagysándor József tábornok Debrecennél védte meg csapataival a magyar fősereget, Damjanich János és Vécsey Károly pedig a délvidéken készültek a végső összecsapásokra. Eközben Török Ignác hadmérnökként a szegedi sáncok építését felügyelte, Láhner György pedig a nagyváradi fegyvergyár folyamatos működését biztosította. Az említett magyar honvédtábornokok, illetve a legfelső hadvezetésben szolgáló parancsnokok, – köztük Kiss Ernő altábornagy – mindent elkövettek az ellenség feltartóztatásáért. Sajnos azonban az Arad – Temesvár körzetbe történő csapatösszevonás terve hibásnak bizonyult. A túlerő előbb a Szőregi, majd a végső, temesvári csatában is győzelmet aratott.
A kivégzések és a 13 vértanúhalál

1849 október 6 –án reggel fél hatkor a legyőzött magyar hősökön súlyos bosszút állt a bécsi udvar. Négy honvédtábornokot golyó általi, kilencet pedig kötél-általi halálra ítéltek. A történelem soha nem felejti emléküket.

Ennek a hősiességnek emlékét megőrizve készültek diákjaink ünnepi műsorukkal:


Egészséges táplálkozás


A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített „A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében” című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon.

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt


a nagyításhoz illetve a letöltéshez kérjük, kattintson a dokumentumra

Egészséges táplálkozás

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges életmód szabályaira.

Természetesen mindezt igyekszünk játékos formában tenni.

Az évek tapasztalata azt mutatja, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket az „egészséges napokat” és a finom gyümölcsök elfogyasztása mellett reméljük hogy sok hasznos információhoz is jutnak tanulóink.


Megkezdődött a 2017/18-as tanév iskolánkban

Az ünnepélyes tanévnyitót 2017. szeptember 1-én tartottuk meg. Ezt a tanévet is sok elsős kisdiákkal kezdtük, akik nagy izgalommal fogadták az iskolai tanévnyitót.

Igazgató Úr a hagyományos tanévnyitó ünnepséget iskolánkban az első osztályba lépő kisgyermekek köszöntésével kezdte. Majd Igazgató helyettes Úr és a vezetőség beszámolt az iskolát érintő változásokról és tájékoztatták a szülőket az iskolakezdéssel járó kötelezettségekről is.

Tiszanána Polgármestere köszöntőjével üdvözölte a diákokat, majd az iskolakezdésre versmondással és műsorral készülő tanulóink műsorával folytatódott a tanévnyitó.

Jó tanulást és tanítást mindenkinek!

Hozzászólások lezárva